Ventilation system คือ ระบบระบายอากาศที่ออกแบบเพื่อดูด กลิ่น ควัน หรือสารเคมีต่างๆ จากจุดกำเนิดของของเสีย ให้ระบายออกไปนอกโรงงาน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับผู้ปฏิบัติงาน การระบายอากาศอย่างถูกต้องและมีประสิทธิาพจะมีผลให้คนทำงานได้อย่างมีประสิทธิาพ มีสุขาพดี ปลอดัย และยังช่วยป้องกันการสะสมของก๊าซ ไอระเหย และฝุ่นละอองที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆได้อีกด้วย โดยทางเรามีวัสดุให้เลือกใช้ทั้งท่อไฟเบอร์กลาส ท่อสังกะสี และท่อ สเตนเลส